Ammattitaitomme mahdollistaa sen,
ettei pyörää aina tarvitse keksiä uudestaan.

Kari Kivilahti Oy
Tuotteet
Toiminnan laatu perustuu ISO9001:2008 ja ISO14001:2004 standardien mukaisiin laatujärjestelmiin ja seuraamme tarkasti laatutavoitteiden ja -ohjelmien toteutumista.
Valmistamme tuotteita mm.
seuraaville eri teollisuuden aloille:

• Elektroniikkateollisuus
• Lääkelaiteteollisuus
• Ajoneuvoteollisuus
• Kone- ja laiteteollisuus
• Vesikaluste teollisuus
• Meriteollisuus
• Kaivos- ja louhintateollisuus

Kari Kivilahti Oy
    • Kaivopuistontie 33
    • 26100 Rauma