Laadukkaiden tuotteiden valmistusta ohjaa
pääsääntöisesti kolme perusasiaa: Työntekijöiden
osallistuminen, systemaattisuus ja johdon vastuu.